VAPU Free 2.0
 • Chặn web đen
 • Chặn Game Online
Download
VAPU Pro 2.0
 • Chặn web đen
 • Cập nhật tự động web đen
 • Chặn Game Online
 • Chặn mạng xã hội, youtube
 • Cài đặt chặn theo nhóm
 • Chụp màn hình máy tính
 • Khóa máy tính theo giờ
 • Khóa Internet theo giờ
 • Lịch sử truy cập website
Mua ngay
 
 
Để con không nghiện game online
Để con không nghiện game online Tại một chương trình khi diễn giả hỏi: “Bao nhiêu phụ huynh sợ con mình đang chơi game và trở nên nghiện game?”, lập tức 100% phụ huynh đưa tay lên. Vị diễn giả này hỏi tiếp: “Và bao nhiêu phụ huynh có con đang chơi game và bây giờ chống đối mình?” thì có hơn một nửa phụ huynh xác nhận.
Chi tiết
 
Trung tâm
Hỗ trợ
    Hỗ trợ Bán hàng
0981-026-488
    Hỗ trợ Kỹ thuật
0981-026-488
    Liên hệ đại lý
0983-224-586
Hotline: 0981-026-488
 
 
Copyright @ 2011-2021, VAPU
Chia sẻ VAPU với bạn bè
Đang xử lý...