VAPU Free 2.0
 • Chặn Web đen
 • Chặn Game Online
 • Xem lịch sử truy cập website
Download
VAPU Pro 2.0
 • Chặn Web đen
 • Tự động cập nhật web đen bằng AI hàng ngày
 • Chặn mạng xã hội, youtube
 • Chặn Game Online
 • Cài đặt chặn theo nhóm
 • Chụp màn hình máy tính
 • Khóa máy tính theo từng khung giờ
 • Khóa Internet theo từng khung giờ
 • Xem lịch sử truy cập website
 • Gửi email báo cáo file chụp màn hình
Mua ngay
 
 
Để con không nghiện game online
Để con không nghiện game online Tại một chương trình khi diễn giả hỏi: “Bao nhiêu phụ huynh sợ con mình đang chơi game và trở nên nghiện game?”, lập tức 100% phụ huynh đưa tay lên. Vị diễn giả này hỏi tiếp: “Và bao nhiêu phụ huynh có con đang chơi game và bây giờ chống đối mình?” thì có hơn một nửa phụ huynh xác nhận.
Chi tiết
 
Trung tâm
Hỗ trợ
  Hỗ trợ Bán hàng
0981.026.488 - 0983.815.978
  Hỗ trợ Kỹ thuật
0981.026.488 - 0983.815.978
  Liên hệ đại lý
0989.924.281
Hotline: 0981-026-488
 
 
Copyright @ 2011-2021, VAPU
Chia sẻ VAPU với bạn bè
Đang xử lý...